17 éves a Gazlap...
Információk
Szia Anonymus!
Tagok: 1 / 18286
Összes látogató: 7
Utolsó tag: czaczi
Keresés
Web Gazlap
Részletes fórum kereső
Utolsó fórumtémákból
Hirdetés
Üzenőfal
5:11:am kutyus :
Jó reggelt, kellemes hétvégét
5:35:am kutyus :
Jó reggelt mindenkinek!
11:32:am zotank :
Halihó
8:04:am kutyus :
Jó reggelt mindenkinek
6:36:am kutyus :
Jó reggelt!Lassan enyhülnek az éjszakai fagyok
6:49:am Emmylie :
Szép napot mindenkinek
6:15:am kutyus :
Jó reggelt, kellemes hétvégét
5:40:am kutyus :
Jó reggelt mindenkinek!
5:30:am kutyus :
Jó reggelt!
5:35:am kutyus :
Jó reggelt mindenkinek!
5:49:am kutyus :
Jó reggelt, szép vasárnapot!
5:37:am kutyus :
Jó reggelt, kellemes hétvégét
6:22:am kutyus :
Jó reggelt!
5:17:am kutyus :
Jó reggelt mindenkinek!
5:31:am kutyus :
Jó reggelt!
Korábbi üzenetek

Csak regisztrált felhasználóknak
Regisztráció/Belépés
Google Hirdetések
Mellékletek
Hirdetés
Jogi nyilatkozat

A Gazlap (www.gazlap.hu) használatának során felmerülnek bizonyos feltételek, amelyeket azzal, hogy Ön az oldalunkat használja tudomásulvettnek és elfogadottnak tekintünk. Az általunk üzemeltetett lap kizárólagos tulajdont képez és a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll. Ide értendő a weboldalon fellelhető összes adatbázis és azok tartalma (cikkek,fotók és a képi megjelenítés teljes eszköztára). A Gazlap.hu egyes oldalainak tartalma, cikkei, képei teljes egészében a szerkesztők előzetes hozzájárulásával, részleteiben pedig csak azzal a feltétellel vehetőek át, illetve illeszthetőek be oldalakra, ha azokon a Gazlap (www.gazlap.hu) adatforrásként feltüntetésre kerül.

Az oldal üzemben tartói arra törekednek, hogy lehetőségek szerint az oldal folyamatosan a legmagasabb színvonalon maradjon. A lapon megjelenő adatokat igyekeznek a lehető legnagyobb alapossággal összeállítani illetve leközölni. Előfordulhat azonban, hogy egyes esetekben (pl partnereink félrevezető adatszolgáltatása révén) téves információk, hiányos adatok kerülnek fel a lapunkra. Az üzemeltetők a rendelkezésükre bocsátott, esetlegesen téves információk forrását nem kötelesek vizsgálni, így azok tartalmáért felelősséggel nem tartoznak. Mivel a nálunk található információk általában tájékoztatásul szolgálnak, ezért azok felhasználása során keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, költségért, elmaradt haszonért és a használat során felmerülő technikai fennakadásokból eredő károkért a Gazlap üzemeltetői felelősséget nem vállalnak.

Az üzemeltetők mindennemű változtatás - ide értve az esetleges szüneteltetés és akár a megszüntetés - jogát fenntartják.

Az 1992. évi LXIII. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint a látogatók, a látogatók, felhasználók által megadott személyes adatokat az üzemeltetők (bizalmasan) a hivatkozott törvényben foglaltak maradéktalan figyelembevételével kezelik, harmadik félnek azokat - a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább. Információk gyűjtése az egyes oldalak látogatottságáról automatikusan történik, ezek egyes egyéneket nem azonosítható módon, statisztikai célokat szolgálva kerülnek feldolgozásra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A fent hivatkozott törvény értelmében:

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

A Gazlap számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmaz amelyek más weboldalakra vezetnek. Ezek tartalmáért és üzemeltetőik adat- és információvédelmi gyakorlatáért sem erkölcsi sem anyagi felelősséget vállalni nem tudunk.

A weboldalon megjelenő fizetett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés megrendelője tartozik felelősséggel.

A nyilvános kommunikációs csatornákat (pl.Fórumokat, Üzenőfal stb.) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az itt megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény). A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Gazlap.hu-nak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével.

Minden egyes hozzászólás a szerző saját nézőpontját tükrözi. A portál üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal annak tartalmáért.

Az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Ön tartozik felelősséggel.
Következésképpen Ön köteles gondoskodni arról is, hogy az Ön által hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.
Ön köteles többek között gondoskodni arról is, hogy Ön megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom Fórumon történő elérhetővé tételére.

Amennyiben a Fórumokon Ön által közzé, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és azokat kizárólag a Gazlap.hu üzemeltetőinek írásbeli hozzájárulásával lehet felhasználni. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatait kellő körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében mindent megteszünk.

A Fórumokra az üzemeltetők megbízásából moderátorok felügyelhetnek. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére.
Munkájukat a teljesség igénye nélkül végzik.
Az üzemeltetők nem vállalnak felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi megfontolások alapján járnak el, de ha olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.
A moderátorok jogosultak fellépni a felhasználónév hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és az elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségrombolás ellen is.

A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.

© Gazlap . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2005-03-14 (333280 olvasás)

[ Vissza ]


Impresszum : Jogi nyilatkozat : Moderálás : Médiaajánlat

@Gazlap | Indult 2004-03-01 l Oldalkészítés: 0.036 másodperc